Acord de parteneriat între Comisia Electorală Centrală şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte privind colaborarea în domeniul educaţiei electorale în contextul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011

Не найденно For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte din Moldova, denumite în continuare „Părţi”,

Pornind de la prevederile referitoare la educaţia electorală şi principiile alegerilor democratice ce reies din Codul Electoral şi Constituţia Republicii Moldova, precum şi de la necesitatea asigurării respectării legislaţiei electorale şi promovarea votului conştient;

Având în vedere regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, regulamentul de funcţionare al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, precum şi Carta Alegerilor Libere şi Corecte de care se conduce Coaliţia în activitatea sa,

Recunoscând importanţa informării şi promovării educaţiei electorale în rândul cetăţenilor, inclusiv a tinerei generaţii, a persoanelor  în etate, a alegătorilor cu acces limitat la informaţie etc,

Recunoscând rolul sporit al organizaţiilor neguvernamentale în procesul de educaţie electorală a populaţiei precum şi necesitatea colaborării între Comisia Electorală Centrală şi asociaţiile obşteşti membre ale Coaliţiei, interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor locale activităţi de educaţie civică/electorală,

Bazându-se pe experienţa pozitivă acumulată de Comisia Electorală Centrală şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte în domeniul informării şi educaţiei electorale a cetăţenilor,

Pornind de la premisele dezvoltării ulterioare a unor relaţii de colaborare bilaterală reciproc avantajoase în domeniul informării şi educaţiei civice a electoratului,

Ghidaţi de dorinţa de a atinge noi performanţe în procesul de informare şi educaţie civică/electorală a cetăţenilor în contextul alegerilor locale din 2011;

Comisia Electorală Centrală şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

au încheiat prezentul Acord de colaborare care prevede următoarele:

Comisia Electorală Centrală:

1. Va facilita implementarea diferitor programe de educaţie civică/electorală realizate de către organizaţiile obşteşti membre ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (dezbateri publice, spoturi video/audio, seminare de informare şi motivare pentru alegători, mese rotunde etc.);

2. Se va baza pe experienţa sa de cooperare cu mass-media pentru a înlesni difuzarea gratuită în mijloacele de informare în masă a spoturilor video/audio şi a altor materiale de educaţie civică/electorală produse de membrii Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte;

3. Va participa la planificarea, implementarea şi evaluarea programelor de educaţie civică/electorală ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte prin:

  • Acordarea de asistenţă şi consultanţă în elaborarea conceptelor materialelor de educaţie civică/electorală şi a suporturilor metodico-didactice cu tematică electorală;
  • Încurajarea membrilor organelor electorale de a participa la activităţile de educaţie civică/electorală desfăşurate de membrii Coaliţiei în teritoriu; de a coopera cu membrii Coaliţiei în vederea informării şi motivării cetăţenilor cu privire la importanţa participării la alegeri;

4. Va permite, după o consultare prealabilă, Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte/organizaţiilor membre să plaseze sigla CEC pe materialele de educaţie civică/electorală ale Coaliţiei;

5. Va acorda suportul informaţional şi va pune la dispoziţia Coaliţiei actele legislative şi normative în vigoare ce reglementează modalitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor în Republica Moldova, în special procedurile electorale cu privire la organizarea activităţilor de educaţie civică/electorală;

6. Va informa sistematic Coaliţia despre modificările survenite în activităţile planificate de Comisia Electorală Centrală privind informarea şi educarea electorală a cetăţenilor;

7. Va invita reprezentanţii Coaliţiei la evenimentele publice organizate de CEC (şedinţe publice, mese rotunde, dezbateri etc.).

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte:

1. Va colabora cu Comisia Electorală Centrală în vederea implementării cu succes a proiectelor/ campaniilor de educaţie civică şi electorală în cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011;

2. Va consulta Comisia Electorală Centrală cu privire la materialele de educaţie civică, spoturile video/audio elaborate de Coaliţie pentru a asigura corectitudinea informaţiei (în cazul materialelor informative) sau pentru a spori vizibilitatea acestora (în cazul difuzării gratuite la TV/radio);

3. Va utiliza sigla Comisiei Electorale Centrale pe materialele sale de educaţie civică/electorală doar după consultarea prealabilă a Comisiei în acest sens;

4. Va asigura ca fiecare spot audio/video consultat si acceptat in prealabil de CEC să conțină mesajul text/audio: „Aceasta este o campanie de educaţie civică realizată în colaborare cu Comisia Electorală Centrală”;

5. Va invita reprezentanţii CEC şi ai organelor electorale ierarhic inferioare la activităţile de educaţie civică/electorală desfăşurate de membrii Coaliţiei;

6. Va distribui prin intermediul membrilor Coaliţiei materialele de educaţie civică, comunicatele de presă şi alte informaţii ale Comisiei Electorale Centrale menite să sporească gradul de informare al cetăţeanului cu privire la importanţa participării la scrutinul din 5 iunie 2011.

Dispoziţii finale

1. În procesul de colaborare, Părţile se vor conduce de principiul dezinteresului personal şi al utilităţii publice a activităţilor desfăşurate în comun; Părţile vor asigura în cadrul activităţilor de educaţie civică/electorală respectarea principiilor de echitate, imparţialitate, reciprocitate şi responsabilitate;

2. Semnarea acestui Acord nu implică asumarea de către Părţi a altor obligaţii şi responsabilităţi decât cele prevăzute de prezentul Acord;

3. Fiecare organizaţie membră a Coaliţiei Civice pentru Alegeri libere şi Corecte va decide în mod individual dacă va implementa sau nu prevederile acestui Acord de colaborare în cadrul activităţilor proprii de educaţie civică/electorală; membrii Coaliţiei se pot implica gradual sau parţial în implementarea prevederilor prezentului Acord;

4. Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai dacă este convenită de ambele Părţi;

5. Toate eventualele disensiuni, rezultate din prezentul Acord sau în legătură cu el, vor fi aplanate pe cale amiabilă în interesul cauzei comune;

6. Prezentul Acord este valabil începând cu data semnării sale până la sfârşitul perioadei electorale a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011;

7. Prezentul Acord s-a încheiat la data de 29 aprilie 2011, în două exemplare, ambele cu valoare de original, unul pentru fiecare parte.

Acord de parteneriat Coalitia - CEC
Filename : acord-de-parteneriat-coalitia-cec.pdf (854 КБ)
Подпись :