Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost liber şi parţial corect

Не найденно For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

01.12.2014

Pornind de la principiile[1] care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

  • asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
  • lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;
  • egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;
  • asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;
  • accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi reflectarea neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;
  • libertatea mass-media;
  • libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;
  • acurateţea listelor electorale;
  • separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte

Constată, comparativ cu alegerile parlamentare din 2010 o îmbunătăţire a cadrului normativ adoptat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru organizarea procesului electoral;

Apreciază deschiderea mai multor secţii de votare pentru cetăţenii Republicii Moldova din regiunea transnistriană, precum şi pentru cei aflaţi peste hotarele ţării. Cu toate acestea, deşi a fost implementat Registrul de Stat al Alegătorilor, cetăţenii din regiunea transnistreană nu şi-au putut exercita dreptul de vot în orice secţie de votare;

Regretă tentativele de intimidare sau de împiedicare a participanţilor la scrutin de a-și prezenta platformele electorale în campania pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014;

Constantă reflectarea partizană a campaniei electorale de către mai multe instituţii mass media şi regretă comportamentul anemic al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) care nu a aplicat sancţiuni suficiente/eficiente;

Apreciază eforturile sporite ale CEC și ale societăţii civile de desfășurare a campaniilor de informare și educaţie civică a alegătorilor, dar constată preocuparea mai redusă a radiodifuzorilor, prin comparatie cu alegerile parlamentare din 2010, faţă de necesitatea informării şi educării civice a alegătorilor;

Constată prezenţa în continuare în Codul Electoral a resticţiilor privind asigurarea dreptului de vot al persoanelor cu dizabilităţi mintale (contrar Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi) dar apreciază efortul CEC de a asigura accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în  56 secţii de votare. Totuşi, ar fi necesară adoptarea unor măsuri mai comprehensive pentru asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilităţi prin adoptarea unui regulament;

Din aceste motive, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost unul liber.

Totodată, Coaliția califică scrutinul drept parțial corect din următoarele considerente:

Stabilirea datei alegerilor de către Parlament cu mult timp înainte de a fi dat startul oficial al perioadei electorale a oferit posibilitate unor partide politice dar şi unor lideri de opinie de a desfăşura activităţi cu tentă electorală în afara rigorilor legislaţiei electorale;

Campania electorală a fost marcată de utilizarea pe larg a resurselor administrative, multiple incidente electorale, inclusiv cazuri de oferire a cadourilor electorale, intimidare a alegătorilor şi afişaj/agitaţie electorală nepermisă etc.;

În activitatea CEC și a autorităţilor electorale locale au fost depistate mai multe deficienţe. În opinia Coaliţiei, hotărârile CEC privind majorarea plafonului mijloacelor financiare virate în fondul electoral, îngrădirea libertăţii de întrunire a unor concurenţi electorali, permisiunea de a vota cu acte de identitate expirate, precum şi permisiunea de a vota fără a avea viză de domiciliu sau reşedinţă sunt interpretabile şi trezesc suspiciuni de parțialitate;

Deşi este salutabilă elaborarea de către CEC a Registrului de Stat al Alegătorilor şi publicarea pe pagina web a datelor din listele electorale, Coaliţia a constatat deficienţe semnificative în implementarea Registrului în ziua alegerilor;

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a constatat și în cadrul acestui scrutin electoral un comportament părtinitor al unor surse mass-media, în special Prime TV, Canal 3, Publika TV, Canal 2 şi Jurnal TV;

Alegătorii din regiunea transnistreană au avut posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la oricare dintre secţiile de vot deschise pentru aceştia. Totuşi, acest drept nu a fost asigurat pe deplin întrucât autorităţile statului și concurenţii electorali nu au creat condiţii pentru informarea cetăţenilor din regiune cu privire la alegerile din 30 noiembrie 2014;

Coaliţia este profund îngrijorată de raportarea lacunară a resurselor financiare acumulate/cheltuite de către concurenţii electorali pe parcursul campaniei. În acest sens, Coaliţia regretă eşecul Parlamentului în adoptarea legislaţiei privind asigurarea transparenţei financiare în campania electorală. Excluderea unui concurent electoral din cursă, în opinia Coaliţiei denotă încă odată necesitatea adoptarii urgente a unui cadru legal eficient pentru asigurarea transparenţei financiare a partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În pofida angajamentelor publice ale majorităţii partidelor politice/concurenţilor electorali de a asigura reprezentarea echitabila a femeilor şi bărbaţilor pe listele de candidaţi, constatăm că egalitatea de gen este doar o valoare declarativă şi nu s-a reflectat în mod practic asupra listelor de candidaţi cât şi asupra politicilor incluse în platformele electorale.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte