DECLARAŢIE privind situaţia postului de televiziune Pro TV Chişinău

Cere să ţi se respecte dreptul la informare echidistantă şi pluralistă:

DECLARAŢIE privind situaţia postului de televiziune Pro TV Chişinău

05 iunie 2009, Chişinău. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – Coaliția 2009 își exprimă îngrijorarea față de situaţia creată în jurul postului de televiziune Pro TV Chişinău prin scoaterea la concurs a frecvențelor acestuia de către Consiliul Coordonator al Audiovisualului (CCA) și solicită acestei instituții să nu admită derogări de la legislația în vigoare, să nu se lanseze în interpretarea acesteia și să se abțină de la luarea vre-unei decizii în cazul Pro TV Chișinău până când Curtea Supremă de Justiție se va expune pe marginea situației create.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – Coaliția 2009 amintește CCA că postul Pro TV Chișinău este dintre puținele surse media care au reflectat echidistant și pluralist situația social-politică din țară pe parcursul campaniei electorale recent încheiate cât și pe parcursul evenimentelor postelectorale din Republica Moldova. În această ordine de idei, atenționăm CCA asupra faptului că deciziile sale în cazul Pro TV Chișinău au trezit deja reacţii negative în societate şi proteste din partea cetăţenilor, organizaţiilor mass-media şi a mai multor partide politice.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 solicită autorităţilor să asigure dreptul la libertatea de exprimare, implicit libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii/idei fără amestecul autorităţilor publice. Coaliţia 2009 reaminteşte autorităţilor că aceste drepturi sunt consfințite de către Constituţia Republicii Moldova, Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Documentul de la Copenhaga (1990) precum şi alte tratate internaţionale la care Moldova este parte și reprezintă o pre-condiţie esenţială întru asigurarea unui proces electoral liber şi corect. Totodată, Coaliția 2009 atrage atenția autorităților asupra faptului că Rezoluția Parlamentului European din mai 2009 solicită „…încetarea oricărei intimidări a canalului ProTV și a oricăror amenințări în ceea ce privește prelungirea licenței acestuia…”, subliniază importanța independenței mass-media și “… luarea de măsuri suplimentare pentru a garanta independența editorială a tuturor serviciilor media, inclusiv a Radio-televiziunii Moldova…” pentru a crea un cadru de activitate liber, transparent și pluralist pentru mass-media din Republica Moldova.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 va urmări și în continuare evoluția comportamentului mass-media din Republica Moldova precum și al autorităților în raport cu aceste instituții. Totodată, invităm cetățenii și întreaga societate civilă să dea dovadă de spirit civic întru apărarea dreptului de a ne informa din surse media pluraliste, echidistante și credibile.


Subscrie la această declaraţie printr-un mesaj la info@alegeliber.md şi transmite-o mai departe prietenilor, cunostinţelor şi neapărat în adresa Consiliului Coordonator al Audiovisualului (CCA) la adresa:
office@cca.md

Descarcă PDF

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *