(Română) Consililul Coaliţiei

Не найденно For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte este compus din 8 organizații neguvernamentale naționale, după cum urmează:

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) este un centru independent, de analiză și consultanță privind procesul decizional, politic, electoral și social-economic din Republica Moldova și din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice și sprijinirea participării active a cetățenilor la viața publică. Organizația are drept obiective strategice: contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale, orientate spre dezvoltarea social-economică și democratizarea Republicii Moldova; promovarea și consolidarea instituțiilor și procedurilor democratice; încurajarea și facilitarea participării cetățenilor la procesul decizional.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.e-democracy.md/ și http://www.alegeri.md/

Centrul CONTACT este o organizație independentă, nonprofit, misiunea careia este de a sprijini procesele democratice din Republica Moldova, promovând și valorificând ideile unei societăți deschise, dar și incurajând inițiativa civică. Centrul acorda organizatiilor nonguvernamentale servicii de informare, instruire, consultanță și asistență tehnică, promovând programe orientate spre consolidarea capacităților manageriale și organizaționale ale ONG-urilor. Organizația urmărește să consolideze societatea civilă prin crearea unei rețele puternice și viabile de organizații nonguvernamentale, facilitează formarea coalițiilor civice și pledează pentru un dialog real, eficient și deschis dintre sectoarele asociativ și guvernamental.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.contact.md/

Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, axată pe promovarea valorilor democratice şi a standardelor internaţional recunoscute în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea Societăţii Civile.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.promolex.md/

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) este forul de reprezentare al structurilor asociative de tineret din Republica Moldova, în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile, instituţiile naţionale şi internaţionale din domeniu; organizaţie care întruneşte interesele tinerilor din Moldova şi serveşte drept platformă naţională unică a sectorului asociativ de tineret. Misiunea CNTM este de a promova interesele tinerilor din Moldova; precum și de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire, informare, lobby şi consultare.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.cntm.md/

Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) este o organizație nonguvernamentală care acordă asistență jurnalistilor și instituțiilor media din RM. CIJ își vede misiunea în a sprijini jurnalismul profesionist și își propune să contribuie la afirmarea unei prese de calitate, independente și impartiale. CIJ elaborează și implementează programe de instruire pentru jurnaliști și formatori din diferite domenii mass-media, cu participarea experților străini și locali; acordă consultanță și instruire în domeniul legislației mass-media; monitorizează abuzurile ce țin de libertatea exprimării și drepturile jurnaliștilor.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.ijc.md/

Asociaţia Presei Independente (API) este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise. Printre direcțiile principale de activitate ale API se numără: dezvoltarea în continuare a mijloacelor mass-media independente; susţinerea juridică, morală şi materială a instituţiilor de presa şi a jurnaliştilor independenţi, apărarea drepturilor lor civile şi profesionale; asigurarea unui proces continuu de instruire şi creştere a profesionalismului jurnaliştilor; perfecţionarea sistemului de distribuţie a Presei, etc.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.api.md/

Asociația Presei Electronice din Moldova (APEL) este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, care își propune să contribuie la dezvoltarea audiovizualului din Moldova în baza practicilor democratice. Creată în 1999, APEL numără în prezent 35 membri asociați (stații de radio și canale de televiziune, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova etc.) precum și membri cu titlu individual.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.apel.md/

Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii «Parteneriat pentru Dezvoltare» (CPD) este o institutie obsteasca care isi propune sa contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii si egalitatea de sanse pentru femei si barbati. CPD se afirma in calitate de structura neguvernamentala care pledeaza pentru implementarea conceptului egalitatii de gen in toate domeniile vietii, promovarea politicilor publice in domeniu, abordarea problemelor ce tin de rolul femeii in societate si abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei, fiind concomitent si un centru de documentare, informare si instruire pentru ONG-urile de profil si grupurile de initiativa.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.progen.md/